Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Вестник "Аз-буки"

Автономия – да, но каква

05-07-2018

Системата на висшето образование има 4 ключови подсистеми – на управление,...

Прочети още

Как се става шеф-готвач

05-07-2018

„Задължително консултираме с представители на бизнеса новите си учебни планове.

Прочети още

От оловните батерии до водородната енергетика

05-07-2018

Под мотото „Чиста енергия!“ Институтът по електрохимия и енергийни системи...

Прочети още

290 иновативни училища от есента

05-07-2018

Общо 290 ще бъдат училищата, в които от новата учебна година ще се работи по...

Прочети още

Открихме две нови училища за две години

05-07-2018

Бургас е най-специфичната област, в която през последните 20 години няма...

Прочети още

Кой е първият спортен клуб у нас

05-07-2018

Правителството прие минималните изисквания за научни степени и академични...

Прочети още

По-добра защита за летовниците в ЕС

05-07-2018

Новите правила на ЕС обхващат не само традиционните пакетни туристически...

Прочети още

Хуманитаристиката изгражда личности

05-07-2018

За да се разреши проблемът с научната работа във висшите училища, трябва да...

Прочети още

Правна рамка и нормативна рамка

05-07-2018

Има ли разлика в значението на словосъчетанията правна рамка и нормативна...

Прочети още

 

 where bg

epale