Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 27, 2018

От оловните батерии до водородната енергетика

Под мотото „Чиста енергия!“ Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС – БАН) представи своята дейност в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. 

Институтът е водещ изследователски център, който си поставя за цел да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на електрохимичните източници на ток, наноматериалите и електрохимичното материалознание. Той поддържа тесни връзки с представители на бизнеса не само у нас, но и в международен план. През последните 10 години Институтът работи по проекти с участието на над 37 държави от 6 континента. Реализирани са и 8 проекта по програми на Европейския съюз, 4 с организации извън ЕС и други.

„Институтът по електрохимия и енергийни системи е с 50-годишна история и в него умело се съчетават фундаменталните и приложните изследвания“, заявява заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Учените в него фокусират изследванията си върху създаването на нов тип презареждаеми батерии, водородна енергетика, разработване и изпитване на нови материали за приложение в различни електрохимични системи, разработване и въвеждане на теоретична електрохимия и електрохимични методи. В Института е създаден прототип на презареждаема цинк-въздух батерия, която решава ключовия проблем на тези електрохимични източници на ток – възможността да бъдат използвани като презареждаеми акумулаторни устройства. Най-перспективният екологичен метод за производство на водород е модулният водороден генератор с анионпроводяща мембрана – също разработка на учените от Института. В него е разработена и иновативна горивна клетка – лабораторен образец. Архитектурата й елиминира основни недостатъци на стационарните клетки, които са свързани с бързата деградация на електродите поради образуване на вода, която разрежда горивото и предизвиква ускорена корозия.

 


Четете повече в бр. 27, 5-11 юли 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale