Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 28, 2018

ЕП се обявява срещу ранните бракове

Европейският парламент призова Европейския съюз и държави извън него да забранят сключването на ранни и насилствени бракове. 

Евродепутатите гласуваха фиксиране на възрастта за брак на 18 години в целия ЕС.
„Това не е първата резолюция по въпроса за ранните бракове – коментира проф. Илона Томова от Института за изследване на населението и човека, БАН. – През октомври 2017 г. е приета още една за прекратяване на детските бракове. При нас положението действително е едно от най-тревожните, може би защото в другите страни по-рано са започнали организирани женски движения в защита правата на жената, включително от сексуално и от домашно насилие и за правото на равностойно с мъжете развитие. У нас на детските бракове лекомислено се гледа само като на традиция, не като на насилие (сексуално, физическо, емоционално) и не като на ограничаване правото и възможността на детето за развитие, образование и квалификация. При нас за първи път Закон срещу домашното насилие е приет едва през 2005 г.
Въпросът с ранните бракове е много сериозен. Всяка година у нас са регистрирани между 9 – 10 хиляди раждания на момичета под 18 години, от които в последните години около 700 – 800 са на момичета под 15-годишна възраст. Наблюдавам отдавна на терен тези общности, където ранните бракове са по-приети. Тук има много сериозен социален проблем и освен на човешки права той е въпрос и на отношение към жената. В традиционното предмодерно общество тя не се уважава, тя е собственост и обслужващ персонал.”


Четете повече в бр. 28, 12 – 18 юли 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale