Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 28, 2018

От микросвета до Космоса

В рамките на кампанията „БАН представя своите институти“ разказваме за дейността на Института по електроника „Акад. Емил Джаков“, който навършва тази година 55 години от основаването си. 

Създаден през 1963 г. като държавна организация за провеждане на научни изследвания в областта на физичната електроника, фотониката и квантовата електроника и радиофизиката, той обхваща и бързо развиващите се сфери на приложната физика и инженерството. Институтът по електроника поддържа 4 патента и още 12 са в процедура за защита. В него са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръхвисоковакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, методи за електроннолъчево топене и рафиниране на метали, за електроннолъчево заваряване и други. Биофотониката е едно от най-новите научни направления в медицината, по което работят учени от Института. Изследванията на взаимодействието между фотона и молекулата са фундаментални, но крайният резултат е търсене на ефективни методи за диагностика и лечение. Според учения медицината е твърде химизирана и цялото лечение опира единствено до лекарствата. А човешкият организъм ги възприема като отрова и еволюционно са изградени системи за отхвърлянето им. Химическата медицина има винаги и отрицателни ефекти. От друга страна, към физични фактори, като светлината, организмът няма изградени механизми, няма и вредни последствия. Затова се смята, че такива физически методи ще променят концепцията на цялата медицина.


Четете повече в бр. 28, 12 – 18 юли 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale