Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 31, 2018

МОН разширява програмното финансиране

Нова, 12 поред национална научна програма е публикувана за обсъждане. 

До 24 август е срокът за мнения и коментари по проекта на програма за иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина. За дванадесетата национална програма "БиоАктивМед" са предвидени почти 6 млн. лв., които ще бъдат влагани по години след оценка на постигнатото от предходните 12 месеца.
"БиоАктивМед" е разработена в резултат на широки консултации за индентифициране на важни за секторните политики научни дейности. Тя ще се изпълнява от екипи от изследователски институти и висши училища, които от години работят в посока използване на богатите природни ресурси на България за създаване на препарати, прилагани в т.нар. персонализирана медицина.
Програмата ще финансира и разработването на нови методологии за изследване на биологичноактивни вещества за целите на персонализираната и превантивната медицина.


Четете повече в бр. 31, 2 – 8 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale