Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 30, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Директори с наградата на МОН "Св. Иван Рилски"

16-05-2019

Призовете се дават за опазване на традициите и прилагане на иновативни методи. 

Прочети още

Злато, сребро и бронз по физика

06-06-2019

Третото издание на Европейската олимпиада по физика (EuPhO) отново донесе...

Прочети още

С нови мерки насърчават обучението на възрастни

24-04-2019

Пет работни групи с участието на експерти от държавни ведомства и...

Прочети още

Кирилица

23-05-2019

Съвременната българска азбука е кирилицата. Как се е появило нейното име? 

Прочети още

Многоликата оптика

13-06-2019

Завеждате детето си на лекар. 

Прочети още

Отново за делата им

09-05-2019

Няколко са датите, на които всяка година отбелязваме паметта на Първоучител. 

Прочети още

Има ли живот на Марс

30-05-2019

През май във вечерното небе през съзвездията Телец и Близнаци преминава...

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Превеждам или привеждам?

Те се различават по значение.
Когато предаваме дадена дума или изречение от един език на друг, т.е. правим превод на текст, изразяваме това действие с глагола превеждам/преведа. Затова е правилно: преведете на (или от) английски; преведен на (или от) френски; в агенцията се превеждат документи; книгата е превеждана многократно.
Освен посочения глагол тълковните речници отразяват и друг (омонимен) глагол със същата представка. Общото в неговите значения е преминаването, преместването на някого или нещо през някакво пространство или от едно място на друго. Тук попадат примери от типа: Бихте ли ме превели на отсрещния тротоар? и Той ги превежда през реката (шубраците); Превеждат го на служба в столицата като началник; Кога ще преведат парите (заплатите; детските)? и Сумата се превежда всеки месец.
Глаголът привеждам/приведа откриваме с изречения като: 1. снегът е привел клоните на дърветата; тя приведе глава (очи, плещи); 2. привеждам в ред стаята (документацията, облеклото си, мислите си); приведоха в готовност снегорините; трябваше да приведете в изпълнение плана си; 3. приведете примери (подходящи цитати); привеждам неоспорими факти; привеждат се доказателства. От този глагол (както и от глагола подвеждам/подведа) е образуван математическият израз привеждам/приведа под (към) общ знаменател.
Причастията от съчетанията приведена над книгите, приведена мъжка фигура, приведени рамене, приведена върба, както и приведен зет (успоредно с доведен или заврян зет), приведено дете, приведена дъщеря, приведен син, приведени деца са образувани от глагола приведа и затова се пишат с и, а не с е.


Гл. ас. д-р Ванина Сумрова
работи в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ – БАН.

Четете повече в бр. 30, 26 юли – 1 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale