Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2018

Най-голяма гордост са добрите хора

140. СУ се откроява сред околната зеленина и няколко сгради в столичния кв. „Обеля 2“. 

Има голям двор с модерно футболно игрище. А прекрасни фрески на историческа тематика, създадени преди години от учители, привличат вниманието във вътрешните коридори.
Формалният повод за срещата е приемствеността в училището – защото тук работят няколко бивши ученици. Сред тях е и директорката Мая Зафирова, която завършва в него основното си образование, завръща се като учител и от 2014 г. е негов директор.
В разговора става ясно и защо се засилва ролята на училището в район „Връбница“, като по-голям брой приети деца и ученици и съответно като увеличение на педагогическия и ресурсния персонал. Дължи се на екипната работа, целевото полагане на задачите и визионерската нагласа да избягваш пречките и да превръщаш новостите в предимства за образователния процес.
Първи акцент в разговора е сложната тема дали е прекалено дълга почивната пауза юли – септември. Тя влияе както на учениците, така и на учителите, които трябва набързо да преговарят стария материал преди новостите в учебните занятия. Събеседничката ни e за идеята да има по-чести и кратки ваканции, което обаче няма да получи лесно подкрепата на голямата част от родителите. Основание й дават наблюденията й върху 700-те деца и ученици в 140. СУ. Тя отбелязва, че в училището има предучилищни групи за 5- и 6-годишни деца и ресурсен център. Педагогическият екип е от над 70 специалисти.


Четете повече в бр. 32, 9 – 15 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale