Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 32, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

В морето от цифрови технологии

От преподавателите се изисква все по-широк и по-сложен набор от компетенции, отколкото преди. Масовото разпространение на цифровите устройства и задължението да се помага на учениците да придобиват дигитална компетентност, изискват от учителите да се развиват в тази област. На международно и национално равнище са разработени редица документи, инструменти за самооценка и програми за обучение. Те описват какви трябва да бъдат аспектите на цифровата компетентност на преподавателите, и им помагат да оценят собствените си възможности в това отношение, да определят какво още им е необходимо, и да се насочват към съответното обучение. В публикуван от Европейската комисия доклад (DigCompEdu) е представена Общата европейска рамка за цифровата компетентност на педагозите. Документът предоставя научно обоснована основа за политическо ръководство и може директно да се адаптира към осъществяването на регионални и национални програми за обучение.
Общата европейска рамка за цифровата компетентност на педагозите е насочена към преподавателите на всички нива– от ранно детство до висше образование и обучение на възрастни, включително общо и професионално образование за деца със специални нужди и неформално учене. Целта е да се предостави референтна рамка за тези, които разработват модели за цифрова компетентност – държави членки, регионални правителства, национални и регионални агенции, образователни организации и доставчици на публични или частни професионални обучения.

 

Четете повече в бр. 32, 9 – 15 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale