Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 33, 2018

Алма матер отново сред най-добрите

СУ „Климент Охридски“ е класиран в групата на висшите учебни заведения от 801 – 1000 място в класацията на най-добрите университети в света QS World UniversityRankings за 2019 г. 

Алма матер попада в престижната класация за осма поредна година и е единственият български университет, намерил място в нея. Описват го като водещ в България според националните и международните класации, който постоянно намира място сред най-добрите.
QS World University Rankings 2019 публикува рейтинга на най-добрите университети в света, които се намират в 85 държави. Използва се методология, която оценява всяко висше училище по шест критерия.
С най-голяма тежест от 40% е академичната репутация, следвана от съотношението между преподавателския състав и броя на студентите (20%), индекса на цитиране (20%), репутацията сред работодателите (10%), дела на чуждестранните студенти (5%) и дела на чуждестранните преподаватели (5%).
Класацията е предназначена за бъдещите студенти, за да могат по-лесно да правят сравнения между водещите университети в света. В рейтинга за 2019 г. оценката за академична репутация е направена въз основа на академично изследване, което съпоставя експертните мнения на над 80 000 души във висшето образование.


Четете повече в бр. 33, 16 – 22 август 2018 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale