Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 36, 2018

Неграмотността е загуба на обществено благосъстояние

Непосредствена задача и с огромни вложения на труд и средства е Механизмът за обхващане и задържане на децата в системата на предучилищното и училищното образование. 

Около 1100 екипа, но с по-малка численост, продължават работата по изпълнение на националната политика и през новата учебна година. Повечето от общините и немалко институции вече са включени в информационната система, обслужваща Механизма. Друг е въпросът за активността им в системата, на която обаче се залага, за да не остане нито едно дете в задължителна училищна възраст извън образователната мрежа.
„Механизмът е потвърждение, че държавата работи и може да се справи с едно важно социално предизвикателство – преждевременното напускане на училище. Това е и най-голямата загуба на обществено благосъстояние“, категоричен е министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Близо 206 000 деца са обект на Механизма, около 150 000 от тях са особено проблемни.

 

Четете повече в бр. 36, 5 – 12 септември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale