Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 38, 2018

Държавата е силна, когато гражданите й са образовани

„Който е стъпвал във ветеринарната гимназия на Костинброд, убеден съм, няма да я познае. 

Няма и преподавател по микробиология или общообразователен предмет, който да не иска да работи именно в такива учебни кабинети“. Това казва Светослав Иванов – директорът на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство в града. Дни преди първия учебен ден с „последно око“ проверява докъде са стигнали строителните работи на емблематичното училище.
Повече от 40 години след построяването й Професионалната гимназия е напълно обновена. С проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за близо 1 300 000 лв. са подменени електрическата и отоплителната система, изградена е рампа за хора с физически затруднения, положена е нова мазилка на стълбищата, коридорите, таваните.
За екипа на гимназията изключително важни са новите ветеринарни лаборатории и кабинетът по природни науки, в които теорията и практиката при обучението вървят заедно. От новата учебна година за първи път отварят врати лабораторията по хирургия, акушерство и вътрешни болести, лабораторията за ветеринарно-санитарна експертиза, по заразни болести и микробиология и лабораторията по анатомия, патологична анатомия и физиология. Има и ехограф за изследвания на животните.

 

Четете повече в бр. 38, 20 – 26 септември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.



where bg

epale