Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 38, 2018

17 млн. лв. за качествено образование

В навечерието на новата учебна година във Видин е даден официален старт на мащабен инфраструктурен проект за близо 17 млн. лева. 

Целта му е да се модернизират условията за обучение в две видински училища – Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“. Средствата идват от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“.
С първа копка в двете училища се постави началото на предвидените дейности по подобряване на условията за образование и обучение на всички учащи се в община Видин, съобщава Веселка Асенова – началник на РУО. Реализирането им ще има пряк ефект върху повишаване на качеството на средата, коментира областният управител Албена Георгиева. А за кмета на крайдунавския град Огнян Ценков това е част от политиките за развитие на общината, дефинирани в плана за 2014 – 2020 г.

 

Четете повече в бр. 38, 20 – 26 септември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale