Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 38, 2018

Модерният преподавател е „живо“ ръководство за самоподготовка

В това е категоричен доц. д-р Иван Марчевски – ректор на СА „Димитър Ценов“ в Свищов. 

Според ректора преподавателите трябва да се превърнат от източник на знания от „последна инстанция“ в „живо“ ръководство за самоподготовка. Затова в Стопанската академия започва мащабна програма за дигитализация. Обновяват се всички учебни планове и програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ с акцент върху дигиталните компетентности и електронното съдържание. От две години функционира нова платформа за електронно обучение. Дигитализирана е цялата научна продукция на висшето училище от последните 25 години и тя е достъпна безплатно за всички. Амбицията на висшето училище е да се утвърди като лидер в областта на дигитално базираното обучение.

Колективът на Стопанската академия си поставя и по-високи от предвидените минимални национални критерии за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Това се прави, защото е необходимо е да се гарантира дългосрочната финансова стабилност на системата на висше образование.

 

Четете повече в бр. 38, 20 – 26 септември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale