Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 39, 2018

Европейска нощ на учените 2018

Представянето на наука и иновации, които допринасят за опазването на културно-историческото наследство и развитието на културните и креативните индустрии е основен акцент в тазгодишната Нощ на учените на 28 септември. 

Българската академия на науките е партньор на инициативата, финансирана от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“. В проекта участват още Софийският университет, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Нов български университет, ДИПКУ на Тракийския университет – Стара Загора, РУ „Ангел Кънчев“ и МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Тази година освен в София различни демонстрационни, творчески и забавни прояви са планирани и в Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас и Созопол.
Богатата програма на събитието включва от демонстрации за напреднали пилоти на дронове до направата на мъфин медал.

 

Четете повече в бр. 39, 27 септември – 3 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale