Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 40, 2018

Как се става приложен програмист

Започва втората година на Националната програма за подготовка на ученици. 

Десетокласници от страната отново имат възможност да се включат в обучения по професията „Приложен програмист“ в рамките на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ на МОН. Те започват от ноември за втора година в изградените пет центъра – към ПГ по електротехника и електроника и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, към Технологично училище „Електронни системи“ и ТУ – София, при ОМГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивския университет, към ПГ по компютърни технологии и системи в Правец и ТУ – София, и в ПГ по електротехника и електроника в Русе и Русенския университет.
Изискването е кандидатите да не се обучават в паралелка за придобиване на професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“. Регистрацията е до 16 ч. на 5 октомври на адрес: https://it-kariera.mon.bg/e-learning/, а за 14 октомври е предвиден входен тест за кандидатите. За одобрените от по-далечни места се поемат разходите за път и храна.

 

Четете повече в бр. 40, 4 – 10 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale