Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2018

Носители на промяната

МОН ще насърчава иновациите в училищата. 

Според нея само така може да се поддържа родният език зад граница. Преди 4 години тя открива училище „Родна стряха“ в Ларнака, Кипър. Основната й идея е свързана с формирането на интензивни групи за деца, които не са учили български език, но искат да посещават българско училище.
„Първата ми група беше от 10 – 15-годишни деца – спомня си Калинка Панчева. – Те бяха от смесени бракове. Владееха говоримо български език на ниво А1 – т.е. за битово общуване.” Учителката е убедена, че са необходими по-гъвкави подходи за децата от смесени бракове или родените в чужбина българчета. Според директорката повечето педагози, които се захващат с тази работа, нямат никаква идея какви трудности ги очакват. Те си мислят, че ще преподават български език на българчета. Но за съжаление, не е така. Според Калинка Панчева един български филолог няма как да го разбере това, ако не преподава чужд език, където се използват интензивни методи. Българският е роден за една част от децата, които са отскоро зад граница. На другите им се налага да го изучават като чужд.


Четете повече в бр. 40, 4 – 10 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale