Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2018

Училището на Цветните

ПГ "Цар Иван Асен II" - Асеновград, залага на качествено професионално обучение. 

"Най-важното за всяко училище е качеството на образованието. А когато говорим за професионална гимназия, то е още по-необходимо. Колкото по-добри са днес учениците от нашата гимназия, толкова по-качествени работници ще са утре в живота", категоричен е директорът Йордан Диков. И прави всичко възможно, за да го постигне.
Двата основни фактора са повече часове по професионална подготовка и модерната материална база и оборудване. Затова, ако за образованието са нужни много пари, то за професионалното образование трябват още повече. Според Диков това не може да се постигне само с делегираните бюджети. Те са изиграли своята роля и сега трябва да отидат в историята. И добавя, че за да бъде ученикът в центъра на образованието, нещата трябва да се променят.
ПГ "Цар Иван Асен II" е единственото учебно заведение, в което има паралелка по металургия, всички останали в страната са закрити, казва директорът. Той признава, че успява да се справя, защото има подкрепа от местния бизнес, и най-вече от Комбината за цветни метали (КЦМ). Сътрудничеството между училището и КЦМ датира от неговото основаване през 1963 г. и продължава и до днес. Резултатът е, че от 2000 души, които работят в КЦМ, около 60% са възпитаници на професионалната гимназия.
Всяка година новият прием се обсъжда с бизнеса, за да се обучат кадрите, които са им нужни.

 

Четете повече в бр. 41, 11 - 17 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale