Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 41, 2018

Награди "Джон Атанасов" 2018

Носителят на Голямата награда е д-р Петър Цанков. 

Той е постдокторант по компютърни науки в Швейцарския технологичен университет в Цюрих. Основната цел на неговите изследвания е създаването на нови методи за автоматизирана защита на съвременни софтуерни системи, включително на "умни договори" за блокчейн, програми, обработващи лични данни, компютърни мрежи и други.
"Моята цел е да се занимавам с фундаментални науки, които да имат практическо приложение в различни насоки. Целта е да се гарантира, че изкуственият интелект прави това, което му е зададено", заяви победителят. Той получи своя приз от държавния глава Румен Радев.
Носител на отличие Грамота "Награда "Джон Атанасов" е д-р Димитър Лукарски - доктор по математика от Технологичния институт в Карлсруе, Германия, с постдокторска специализация в Университета в Упсала, Швеция. Д-р Мария Георгиева е вторият носител на отличие Грамота "Награда "Джон Атанасов". Тя е доктор по алгоритми и криптография от Университета в Каен, Франция, и асистент изследовател в лаборатория по математика към Политехническото училище Лозана, Швейцария.
Със сертификат в категорията "Награда "Джон Атанасов" президентът отличи Иван Иванов - магистър по изкуствен интелект от Софийския университет и мениджър софтуерно инженерство във "Фейсбук", Лондон. Доц. д-р Красимир Кордов е вторият носител на сертификат в категорията "Награда "Джон Атанасов". Той е доктор по информатика и доцент в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
Трима са отличени с грамоти "Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели". Това са Александър Кръстев и неговият преподавател Елена Димитрова от МГ "Д-р Петър Берон" във Варна, Радослав Димитров и неговата преподавателка по информатика Бистра Танева в МГ "Акад. К. Попов" в Пловдив, както и Александър Иванов и преподавателката му Диана Балева в МГ "Гео Милев" в Плевен.

 

Четете повече в бр. 41, 11 - 17 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale