Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 42, 2018

Позвънете на телефон 0800 16 111

И Главна инспекция по труда се включва в Механизма за обхват. „Ако видите дете, което в учебно време не е в училище, позвънете на телефон 0800 16 111. 

Така ще се активира Механизмът за обхват. Ще се установят причините детето да не е на училище и то ще бъде върнато в клас.“ За това апелира към обществото министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той подписа споразумение с Главна инспекция по труда за обмен на информация, което ще повиши успеваемостта на Механизма за обхват.
„За да гарантираме правото на всяко дете на образование, което впрочем е задължение на родителите, ни е нужна пълна информация дали детето упражнява това свое право – категоричен е министър Вълчев. – Факт е, че има немалък брой деца, които не посещават училище, дори не знаем къде се намират. Споразумението с Главна инспекция по труда е сред поредицата от такива с институциите. По този начин се обогатява потокът от полезна информация. Това от своя страна води до намаляване на децата в риск“, категоричен е министър Вълчев.

 

Четете повече в бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale