Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 42, 2018

Там, където се учат и да работят

Областните управители да определят приема, предлага инж. Константин Костадинов. 

Според директора на ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване в Пловдив те най-добре познават търсенето на кадри на регионално равнище и могат да насочат приема така, че да отговаря на търсенето на пазара на труда.
Професионалната гимназия е сред първите, които въвеждат дуалната форма на обучение и вече има 6 такива паралелки. От тази година вече има единайсетокласници, които се обучават в реална работна среда. Те се обучават по дуалната система на обучение по специалността „Производство на тапицирани изделия“.
По настояване на бизнеса от тази учебна година е разкрита и нова специалност по полиграфия.
Според Костадинов проблемът с недостига на деца в професионалните гимназии не може да се реши само с увеличаването на приема в тях, ако не се намали в другите училища, защото броят на завършващите деца е константа. „Регулирането на план-приема е най-добре да се прави по региони – областните управители знаят най-добре какво се развива при тях и трябва да задоволят с кадри приоритетно тези направления от бизнеса. Така няма да излизат на пазара ненужни кадри и икономиката ще дръпне напред“, убеден е директорът.

 

Четете повече в бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale