Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 42, 2018

Тайните на квантовата комуникация

Наши учени разработват интелигентни системи за управление на риска. 

Обединяване на материалните, техническите и човешките ресурси в условията на нова култура на партньорство в науката – това е задачата на Центъра за компетентност в областта на квантовата комуникация и интелигентните системи за сигурност и управление на риска. Той ще се изгражда в рамките на 60 месеца от 8 организации – 3 института на БАН и 4 висши училища и една неправителствена организация. Своята експертност обединяват учени от Института по роботика – водеща организация, Института по металознание „Ангел Балевски“, Висшето военноморско училище, Националния военен университет, Техническия университет – Габрово, Института за ядрени изследвания и ядрена енергия, Геолого-географския факултет на Софийския университет и сдружението „Съвременни летателни технологии“.
„Финансирането на Центъра за компетентност е в размер на 13,5 млн. лв. Това са средства, които идват по линия на ЕС, с българско съфинансиране, и ако някой си мисли, че науката и технологиите не са получили необходимата помощ за развитие – бърка. За първи път от десетилетия насам държавата дава възможност стойностни, технологични разработки и научни изследвания, каквито ще се извършват в центровете за компетентност и центровете за върхови постижения, да бъдат по достойнство финансирани“, коментира директорът на Института по роботика акад. Чавдар Руменин. Тематиката на бъдещия Център е неразработена ниша не само за България, но и за целия ЕС. Става дума за две мегатехнологии, на които Европейската комисия отделя специално внимание – квантовата комуникация и роботиката.


Четете повече в бр. 42, 18 – 24 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale