Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 43, 2018

Магията, наречена ЦЕРН

Вече близо 60 години учените от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) – Женева, изследват основната структура на Вселената. 

Те използват най-големите и най-сложните научни инструменти в света – ускорители и детектори, за да изучават базовите съставки на материята – основните частици. Ускорителите, като Големия адронен колайдер (LHC) и Супер протон синхротрона (SPS), карат частиците да се блъскат една в друга при скорост, близка до тази на светлината. Процесът дава на физиците познания за това как частиците взаимодействат помежду си, и представа за основните закони на природата. Детекторите, като ATLAS и CMS, който е с най-голямо българско участие, наблюдават и записват резултатите от тези сблъсъци.
Още 40 български преподаватели по ИТ и инженерни дисциплини имаха възможност да се докоснат до магията на ЦЕРН. „Обученията на български преподаватели по природни науки се провеждат от 11 години, а на ИТ учители от пет“, пояснява Зорница Захариева. Тя е част от екипа на ЦЕРН вече 16 г. Години наред е ангажирана с управлението на ускорителите в ЦЕРН, а от 2017-а отговаря за планирането на ресурсите и бюджетния контрол на целия сектор „Изследвания и информационни технологии“.
По време на обученията учителите имат възможност да се запознаят с последните научни достижения и да разкажат на своите ученици какво са видели и научили. „Затова имаме нужда от вас“, обърна се към учителите ръководителят на обучителните програми за преподаватели в ЦЕРН Джеф Винер. Той ги запозна и с възможностите за използване на информацията, презентациите и видеоклиповете от ЦЕРН в учебните часове, а също и с различни майсторски класове, обучителни и стажантски програми за ученици и студенти, книги, статии и видеоматериали, които също са на разположение на преподавателите.

 

Четете повече в бр. 43, 25 – 31 октомври 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale