Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 45, 2018

Полските музеи като класни стаи

Съвременните музеи с интерактивни експозиции отдавна са загърбили безмълвното излагане на ценни артефакти.

Обиколката на модерните интерактивни експозиции в няколко полски музея напомня за това. А в Полша през последното десетилетие врати за посетители отварят няколко музейни комплекса – Музей на Варшавското въстание, Музей на Втората световна война, Катинският музей, Музеят за история на полските евреи „Полин“. Всички те са изградени в унисон със световните стандарти на съвременното музейно дело.
Наред с традиционните дейности модерните музеи имат отговорната задача да направят изучаването на историята и изкуствата привлекателно и интересно за деца и студенти. И полските музеи изпълняват по впечатляващ начин тази културно-образователна функция. Те действат като образователни центрове, които предлагат разнообразни дейности – арт работилници, концерти, театрални постановки, майсторски класове и други инициативи, съобразени с образователните програми на съответните класове. Заниманията стимулират прилагането на интердисциплинарния подход към изучаването на задължителния материал. И учениците се превръщат в активни участници в образователния процес.


Четете повече в бр. 45, 8 – 14 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale