Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 45, 2018

Хайде да ядем деца!

Ето един популярен пример, който демонстрира важната роля на запетаята: „Хайде да ядем деца!“.

Така написано, изречението има напълно различен смисъл от: „Хайде да ядем, деца!“.
Обръщенията се отделят със запетаи от останалата част от изречението („Официален правописен речник на българския език“, изд. „Просвета“, 2012). Обръщението може да бъде в началото на изречението: Деца, тръгваме на път!, в средата: Хайде, мамо, да тръгваме!, както и в края: Тръгваме към София, тате. Когато след обръщението има частица, запетаята е след частицата: Мамо бе, идваш ли? Когато частицата е преди обръщението, запетаята е след нея: Идваш ли бе, мамо?
Трябва също да се запомни, че запетаята отделя цялото обръщение в случаите, когато то не е една дума, а словосъчетание: Здравей, мило мое момиче! или Колко си умен, на мама момчето! Мястото на запетаята може да има и смислоразличителна функция: Стой да те облека хубаво, момиченце! (обличането да е хубаво, добре) и Стой да те облека, хубаво момиченце! (момиченцето е хубаво).


Д-р Ивелина Стоянова
е сътрудник на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН.

 

Четете повече в бр. 44, 1 – 7 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale