Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Фундаментална и приложна наука в едно

Това подчертава председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Той е начело на Института по математика и информатика в периода 2012 – 2016 г. „Институтът е създаден на 27 октомври 1947 г. – разказва директорът му акад. Веселин Дренски. – Началото е поставено в две тавански помещения, които се намират срещу Физическия факултет на Софийския университет. Решено е в него да има 3 комисии – по демографски изучавания, по математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката и за финансово-математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми. „Още тогава на учените се възлагат не само чисто научни задачи, но и такива с изключително приложен характер“, продължава акад. Дренски. През 1949 г. се създава Математическият институт към физико-математическия клон, а неговият първи ръководител е акад. Любомир Чакалов.
Десетина години по-късно е факт първата българска изчислителна машина, първообраз на днешните компютри. От самото си начало Институтът е водещ български център за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри. Провежда се дългосрочна политика, свързана с развитието на математиката, информатиката и информационните технологии.
Днес учените в Института работят по 15 научноизследователски и научно-приложни теми. „Всяка година се организират 15 международни и 20 национални конференции“, подчертава акад. Дренски. Учените в Института участват в международни редколегии на над 50 научни списания, издавани у нас и в чужбина. В него действат 16 постоянни научни семинара.

 

Четете повече в бр. 47, 22 – 28 ноември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale