Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 48, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Правилен изговор на представката в- и на предлога в

Обеззвучаването на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата е характерно за българския език и разминаването между изговор и начин на писане е особеност, която се усвоява сравнително лесно. Понякога обаче не правописът, а правоговорът е причина за допускането на грешки. Така например не се обеззвучава звучната съгласна [в] пред сонорните съгласни [л], [м], [н] и [р]: влизам (неправилен изговор флизам), вмествам (неправилен изговор фмествам), вниквам (неправилен изговор фниквам), врежа (неправилен изговор фрежа).
По друг начин стои въпросът при изговора на предлога в. Той се обеззвучава не само пред думи, започващи с беззвучна съгласна: в коридора (изговор ф коридора), но и пред думи, които започват с гласен звук или със сонорен съгласен звук – тогава предлогът в отново се изговаря беззвучно: в Африка (изговор ф Африка), в името на народа (изговор ф името на народа), в езерото (изговор ф езерото), в отдела (изговор ф отдела), в ухото (изговор ф ухото), в манастира (изговор ф манастира), в леглото (изговор ф леглото), в неделя (изговор ф неделя), в реката (изговор ф реката). В тези случаи свръхстарателното произнасяне на звучната съгласна [в] при предлога в не отговаря на книжовния изговор.

Гл. ас. д-р Илияна Кунева
работи в Института за български език – БАН, Секция за съвременен български език.
Научните ѝ интереси са в областта на езиковата култура, синтаксиса и прагматиката.

Четете повече в бр. 48, 29 ноември – 5 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale