Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Национална програма ще насърчава иновациите в образованието

"Ще предложим Национална програма за насърчаване на иновациите, която ще бъде отворена за всички училища. Тя ще финансира партньорства за иновации, създаване на мрежи от иновативни училища, взаимни обучения и обмяна на опит, посещения на училища с цел разпространяване на добрите иновации." Това зяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на първия Национален форум за иновации в образованието. той коментира още, че очаква новата национална програма да започне от 2019 г. с около 1,5 млн. лв.. Освен това ще бъде създадена и национална електронна платформа за споделяне на иновации в образованието, която да се превърне и в своеобразен дискусионен форум за нововъведения.
В панелните дискусии бяха представени над 40 разнообразни иновативни проекта в основни, средни, профилирани, професионални и частни училища. Те включват проекти за обърната класна стая, проектобазирано обучение, самоорганизирано учене, учене чрез преживяване, учене чрез правене, здравословно училище, прилагане на интегрирани уроци, прилагане на нови предмети, като "Компютърна математика", "Етикет и ценности", "Етнография" и "Моделиране и конструиране".
По отношение на статута на иновативните училища прави впечатление, че профилираните гимназии са били особено активни и след двете кандидатствания вече 36% от тях са с такъв статут. По активност следват средните училища (21%), по изкуствата (10%), основните, началните и обединените училища и професионалните гимназии (9%). Прави впечатление, че близо половината от частните училища вече са получили статут на иновативни, докато при общинските този дял е малко над 10%, а при държавните - малко под 10 на сто. Най-висок е делът на иновативните училища в София-град, където почти всяко пето школо вече има подобен статут. В класацията следват Видин, София-регион, Бургас, Сливен и Пловдив. Най-нисък е делът на иновативните училища в облатите Ямбол, Силистра и Смолян.
Най-слабо развити засега са иновациите за ученици от уязвими групи - общо за двете години те са около 10% от всички одобрени проекти, за деца със специални образователни потребности и за наваксващо учене за деца с обучителни затруднения и дефицити, които са в сходни параметри.

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale