Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 49, 2018

Търновската конституция е сред най-демократичните за времето си

18-04-2019

Тя признава на българина права, каквито малцина негови съвременници в Европа...

Прочети още

Как се вдига училище „на крака“

07-03-2019

Професионалната гимназия по транспорт в столичния квартал „Гара Искър“ е...

Прочети още

Образованието на XXI век изисква личностен подход

28-03-2019

Нова национална програма подкрепя креативни университетски преподаватели. 

Прочети още

Да ти мине часът неусетно

21-02-2019

В края на 2018 г. Министерството на образованието и науката избира 137. СУ...

Прочети още

Тук се случват чудеса

14-03-2019

На кого е наречена една от най-масовите коли – Fiat Topolino? 

Прочети още

Грижата за кадрите започва от училище

04-04-2019

„Професията ще ви носи винаги удовлетворение от свършената работа, защото...

Прочети още

Съмишленици в похода за знания

28-02-2019

Компетентностен подход в обучението е целта на инициативата "Музей в...

Прочети още

Изкуственият интелект – достижение или заплаха

21-03-2019

Отговор на въпроса търси японският изследовател д-р Хироши Ямакава. 

Прочети още

История на главните букви

11-04-2019

В повечето азбуки по света не се различават главни и малки букви. 

Прочети още

Правна консултация

Рубриката води
Георги Гълъбов, Адвокатско дружество „Стоянчева и Димитров“

Повече пари за по-високо качество

Насърчаване на стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища предвиждат промени в Постановление 328 на Министерския съвет. То определя средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. С предлаганите промени се прави промяна в методиката за определяне на коефициента на висшите училища по професионални направления. Увеличава се тежестта на коефициента за акредитационна оценка.
Промяна в Постановление 162 пък предвижда нарастване от 1,00 на 1,15 на коефициента за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм".
От 200 на 240 лв. месечно се увеличава и стипендията на студенти в държавните ни висши училища, приети по Постановление 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, по Постановление 228 за приемане на граждани на Република Македония за студенти и на чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен. Това предвижда промяна в Постановление 90 на МС.
Специалността "Хидростроителство" ще бъде включена в Списъка на защитените специалности, предвижда още проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.

 

Четете повече в бр. 49, 6 – 12 декември 2018 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale