Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2019

Сърцето на Сливен

Над 8000 регистрирани читатели всяка година, повече от 146 000 посещения и 286 000 заети материала – това е равносметката на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ в Сливен.

Културният институт притежава уникален фонд с над 358 000 библиотечни единици и успешно съчетава традиционни дейности и новаторски форми за представяне на българската и световната литература.
В Библиотеката е изграден и модерен дигитален център, в който успешно се реализира програма за опазване на книжовното наследство на региона. Работи се активно за постигане на европейски стандарти, създават се успешни партньорства в страната и чужбина, раждат се нови инициативи. Признание за работата на екипа на Библиотеката са и думите на известния български писател и поет Георги Константинов: „Ако България е държава на духа, то Сливен е една от нейните най-силни духовни крепости. И най-отпред е библиотека „Сава Доброплодни“.“
„Библиотеката е културно пространство, в което се представят достиженията на националната и световната култура – казва Росица Петрова. – Тя е свободна територия за всички, затова реализирането на програми и проекти, свързани с интегриране на малцинствата, на хората с увреждания и гражданското участие, е наша важна цел. Основен приоритет в нашата работа е и превръщането на Библиотеката в любимо място за учене и забавления на децата. Създаването и развитието на навици за четене от най-ранна възраст и увеличаването на броя на четящите деца са наши водещи цели.“

 

Четете повече в бр. 2, 10 – 16 януари 2019 г.


Уважаеми читатели, в. „Аз Буки“ може да закупите и от следните места: 

СОФИЯ
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale