Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 42, 2014


Между науката и политиката

Отбелязваме 100 години от създаването на кирилометодиевистиката в България. 

По случай годишнината българските изследователи на Кирило-Методиевото дело и на техните ученици организира голям международен научен форум. В работата му редом с нашите учени взеха участие изследователи от европейски страни, в които това наследство е част от културно-историческото богатство.
Кирилометодиевистиката е изключително интересно интердисциплинарно изследователско поле, което се занимава с най-ранния период на славянската писмена култура и с приноса й за европейската цивилизация, пояснява доц. д-р Славия Бърлиева – директор на Кирило-Методиевския научен център на БАН. То има специфични характеристики, които се отнасят до изследвания на писмената и графичната система на славянските езици, до първия период на развитие на старобългарския – първия народностен език, получил своята книжовна кодификация чрез създаване на азбуката от Кирил и Методий. „Ние се занимаваме и с проучване на наследството на учениците на Светите братя. Ако не бяха те, никой нямаше да помни нито азбуката, нито имената на славянските първоучители.“, допълва доц. Бърлиева

Четете повече в бр. 42, 16 - 22 октомври 2014 г.
where bg

epale