Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 47, 2014

600 000 евро влизат в БАН по ЕРАЗЪМ

Мозъчният тръст на България е и предпочитано място за Еразъм-докторанти.

Първите чужденци избират да дойдат в Кирило-Методиевския научен център, Института по математика и информатика и в Института по физика на твърдото тяло. Днес почти няма академичен институт, който да не е отворил врати за Еразъм-докторанти, разказва институционалният координатор на програмата доц. Славия Бърлиева.

Четете повече в бр. 47, 20 - 26 ноември 2014 г.where bg

epale