Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 7, 2015

Равни стандарти за университетите в Европа

Нови критерии ще улеснят признаването на дипломи в Европа. Това съобщава в интервю за „Аз Буки“ Колин Тюк – директор на Европейския регистър по осигуряване на качеството на висшето образование.

По време на посещението си в България Тюк изнесе лекция-беседа на тема „Ревизия на европейските стандарти и насоки за качество (ESG) – основни положения и новости в уредбата“. „Българската национална агенция по оценяване и акредитация бе част от регистъра до 2013 г., когато все още не бяха в сила новите европейски стандарти. Заради новите изисквания тя не може да бъде пререгистрирана автоматично, а трябва да премине нова проверка. Надявам се, че в рамките на година или две Агенцията отново ще бъде част от нашия регистър, след като отговори на всички изисквания“, заяви той.


Четете повече в бр. 7, 12 – 18 февруари 2015 г.where bg

TUbg

Erih bg

epale