Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 1, 2017

Започва оценяване на „Хоризонт 2020“

Прегледът на европрограмата за наука ще продължи до края на 2017 г.

Първата стъпка е публична консултация за предстоящата оценка, в която могат да участват институциите с проекти по Програмата от всички страни. Всеки бенефициент може да попълни онлайн въпросник на уебстраницата на дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Еврокомисията или да изпрати официалното си становище до дирекция „Наука“ на МОН. Срокът е 15 януари.
Междинната оценка на Програмата ще се изготви до края на 2017 г. от Европейската комисия и независими експерти. Нейната цел е да се направи преглед на постиженията и целите на „Хоризонт 2020“, най-вече ефективността на използваните ресурси, добавената стойност за ЕС и доколко финансираните проекти допринасят за целите, поставени на европейско ниво. На базата на прегледа ще се подобри изпълнението на Програмата до нейния край през 2020 г. Информацията ще се използва и при планирането на следващите конкурси и инициативи, свързани с финансиране на наука, най-вече при подготовката за следващата 9. Рамкова програма за научни изследвания и иновации.
Общият бюджет на „Хоризонт 2020“ е близо 80 млрд. евро за периода 2014 до 2020 г., което я прави най-голямата европейска програма за наука и иновации в света. Досега 134 организации от България участват в 180 проекта, финансирани от нея. Средствата само за българските участници са 23 млн. евро. Страната ни попада в категорията на „плахите иноватори“ и е на едно от последните места по активност на участието в Програмата.

Четете повече в бр. 1, 5 – 11 януари 2017г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale