Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2017

Шанс за самостоятелност

Помощите за деца с увреждания - през образованието, казва Капка Панайотова.

Според изпълнителния директор на Центъра за независим живот всички решения за подпомагане на тези деца трябва да минават през призмата на образованието. Тя подчертава, че децата с увреждания нямат нужда само от рехабилитация. Родителите трябва да ги приучват на максимална самостоятелност. "Шанс да се случи това, дава единствено образованието. Там е мястото на всички деца - със или без увреждания", категорична е тя. Освен това у нас образованието е задължително до 16 години и няма причини то да не бъде задължително за децата с увреждания. Затова всички потребности на тези деца трябва да бъдат гледани през призмата на участието им образователния процес, и то в общообразователна среда. Аргументите в подкрепа на това са, че училището не е място само за усвояване на учебни предмети, а място за социализация и общуване с другите. Тук децата се научават да решават конфликти, да отстояват мнение, да създават приятелства.
"Когато децата не ходят на училище или са в специално училище, те нямат никаква подготовка за живота, който ги очаква с навършване на 18 години - пояснява Капка Панайотова. - Специалното училище е изкуствена среда, масовото е естествената среда за всяко дете, където то среща своите връстници с различни характери и възпитание."
Училището дава възможност на децата с увреждания да се почувстват в максимална степен като останалите. Затова социалните услуги за тях трябва да отчитат нуждите им в контекста на образованието. След оценка дали е необходим логопед, психолог или специално техническо средство, което да подпомогне неговото обучение, детето може да бъде прието в масово училище.

Четете повече в бр. 2, 12 – 18 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale