Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2017

Как да изберем бъдещата си професия?

Тази година 100 хил. ученици завършват основно образование.

"Обикновено около 60 000 деца завършват всяка година основно образование, но през 2017 г. картината е малко по-различна - към тези 60 000 се прибавя една немалка група от около 25 000 - 30 000 млади хора от тазгодишния випуск на осмокласниците. В паралелки това е с около 50% в повече очакван прием за учебната 2017/2018 г. И дълг е на цялата система, на родители, общественост да насочат децата накъде да продължат в следващата образователна степен, за да бъдат в бъдеще полезни на себе си и на останалите", коментира за "Аз-буки" зам.-министър Диян Стаматов. По думите му този факт трябва да бъде осъзнат и да доведе до по-добър баланс между съществуващите общообразователни и профилирани паралелки и професионалните.
МОН възнамерява и да увеличи броя на паралелките с дуално обучение, като приложи български вариант на швейцарския и австрийския модел. Паралелките и училищата ще бъдат определени на проектен принцип. Само добре защитилите проекта си ще предлагат дуално обучение, а финансирането е осигурено от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". "Смисълът на тези паралелки е да се разработят много по-гъвкави учебни планове и програми за много по-широк професионален спектър. Швейцарският и австрийският модел на дуално обучение вече успешно се прилагат в български училища. Но смисълът на предлаганите от МОН 100 паралелки с дуално обучение е те да бъдат по повече специалности, а учебните планове да се мултиплицират в повече училища и да се използват за години напред", пояснява зам.-министърът.
Сериозна роля има кариерното консултиране. "В страната са изградени 28 кариерни областни центъра, които работят добре и са в помощ на учениците, особено от някои групи. Може би единственото, което трябва да си пожелаем, е да работят с нагласата, че инициативата е в техните ръце", смята Стаматов.
По думите му натрупаното с годините мнение, че задължително и на всяка цена детето трябва да попадне в езикова паралелка, постепенно трябва да се променя. "Езикът е прекрасна възможност за комуникация. Но езиковите компетенции далече не гарантират бъдеща успешна реализация. Езикът е необходимост, но е в пъти по-полезен в комбинация с професия. Затова добре би било и езиковите гимназии да пречупят мисленето си и да предлагат и те професии", заключава Диян Стаматов.

Четете повече в бр. 2, 12 – 18 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale