Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 2, 2017

Повече средства за приоритетните специалности

Повече средства за обучението на студенти във всички приоритетни направления ще получават държавните висши училища от настоящата учебна година.

Това реши правителството, като гласува промени в нормативни актове, които прецизират механизма за определяне на средствата за издръжка в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Нарастването е между 6 и 28%, а промените влизат в сила за първокурсниците през настоящата 2016/2017 учебна година. Приоритетните направления бяха определени с решение на МС.
Най-голямо е повишението на средствата за обучението на студент в природните науки. Увеличават се и коефициентите за педагогическите професионални направления, както и за растениевъдство, растителна защита и животновъдство.
От 7,81 на 2,80 се намалява коефициентът за професионално направление „Национална сигурност“, с изключение на обучението във военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР. При тях коефициентът остава непроменен. По-ниски стават коефициентите и за професионалните направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“.
Новият механизъм е съобразен с последните изменения в Закона за висшето образование и следват идеята, че финансирането трябва да се определя от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Целта е повишаване ефективността на публичните разходи, концентриране на финансирането в професионалните направления на висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, и създаване на предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата.

Четете повече в бр. 2, 12 – 18 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale