Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2017

По училището ще ги познаете

Десет златни правила, за да бъдеш успешен училищен директор, могат да облекчат ежедневието на образователния управленец.

Прочети още

Реновират 30 професионални гимназии с евросредства

30 държавни професионални гимназии в страната ще бъдат ремонтирани със средства по Оперативна програма  „Региони в растеж“ (2014 – 2020 г.).

Прочети още

Време е за финансовите стандарти

Отрасловият съвет одобри проекта за заплащане на учителския труд.

Прочети още

Приемът в I клас по нови правила

От 19 април започва кампанията за записване на първокласници в София за учебната 2017/2018 г.

Прочети още

Еврофинансиране и за регионална наука

Очаква се кандидатстването да започне през 2017 г.

Прочети още

От футбола до класната стая

Спортна дисциплина е нужна на всеки, убеден е преподавателят по физическо възпитание Александър Петров.

Прочети още

Изграждаме личности на XXI век

Броят на лекарите и медицинските специалисти е критично нисък и ако не се вземат спешни мерки, ще настъпи катастрофа.

Прочети още

Под замръзналата шапка на Пирин

Високопланинските изследвания носят на д-р Ахинора Балтакова наградата „За жените в науката“.

Прочети още

Властелините на живата природа

Най-големият хербариум с висши растения и мъхове на Балканите и единственият представителен за флората на Югоизточна Европа, едни от най-често цитираните български научни статии в престижната международна мрежа Web of Science, участие в  най-важните проекти за опазване на околната среда, създаването на мрежата от защитени територии в нашата страна – 3 национални парка,  12 природни парка,  86 резервата и неколкостотин природни забележителности.

Прочети още

За сандвича

Знаете ли, че думата сандвич се свързва с името на английския пер Джон Монтагю (1718 – 1782 г.), четвърти граф на областта Сандвич в Кент?

Прочети ощеwhere bg

epale