Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2017

Реновират 30 професионални гимназии с евросредства

30 държавни професионални гимназии в страната ще бъдат ремонтирани със средства по Оперативна програма  „Региони в растеж“ (2014 – 2020 г.).

15 от включените в проекта училища са в София, като за тях са предвидени общо 13,127 млн. лв. Те се предоставят на МОН безвъзмездно по силата на сключен договор с Управляващия орган на Оперативната програма. Държавата ще съфинансира около 2 млн. лева от средствата по договора.
В рамките на 30 месеца в училищните сгради ще бъде подобрена енергийната ефективност, ще се подменят отоплителни, ВиК и електроинсталации, ще се ремонтират спортни площадки в дворовете и ще се достави модерно оборудване. Навсякъде ще бъдат създадени и условия за достъп на хора с увреждания.
В столицата ще бъдат реновирани ПГ по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, ПГ по аудио-, видео- и телекомуникации „А. С. Попов“, Националната финансово-стопанска гимназия, Националната търговско-банкова гимназия, Технологичното училище „Електронни системи“ към ТУ – София, Софийската професионална гимназия по туризъм, ПГ по електротехника и автоматика, ПГ по транспорт „Макгахан“, ПГ по подемна, строителна и транспортна техника, Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии, ПГ по текстил и моден дизайн и ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Банкя.

Четете повече в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale