Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2017

Приемът в I клас по нови правила

От 19 април започва кампанията за записване на първокласници в София за учебната 2017/2018 г.

Тази година това ще стане по нови правила, разписани съобразно държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, влязъл в сила от 1 септември 2016 г.
Най-много точки – 5, при класирането носи постоянният адрес. Общо 4 са критериите, предвидени в проекта на наредба на Столична община, качен на сайта й за обсъждане. Според документа 2 точки носи настоящият адрес, а 4 точки – ако по-големите деца в семейството учат в даденото училище. Подкрепа получават и децата, които са останали без родител.
Промени са предвидени и в правилата за прием в детските градини. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда, че малчуганите могат да ги посещават и почасово – 3 часа сутрин, когато се провеждат педагогическите занимания. Децата, които ще посещават почасово детските градини, също ще минават през класиране по определени критерии, тъй като в една група не може да има повече от две деца на този режим.
Новите правила ще влязат в сила едва след като бъдат утвърдени от Столичния общински съвет.

Четете повече в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale