Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2017

Еврофинансиране и за регионална наука

Очаква се кандидатстването да започне през 2017 г.

316 млн. лв. са договорените средства досега по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е близо една четвърт от общия бюджет на програмата до 2020 г. от общо 1,37 млрд. евро. Това отчете ресорният зам.-министър на образованието и науката в оставка Красимир Киряков. По думите му ръководният екип на МОН е компенсирал забавянето на всички оси по програмата и вече са в ход процедури за кандидатстване. „Изключително важно е да се осигури плавен преход към управлението на служебния кабинет и да не се допусне забавяне по нито една процедура. Това важи с особена сила за проектите за научна инфраструктура, които са на голяма стойност и при забавяне има риск средствата да не бъдат усвоени до края на програмния период“, подчерта Киряков. Той допълва, че въпреки активната работа делът на договорените и платените средства по програмата все още е незадоволителен.
На 23 януари е крайният срок за кандидатстване по операциите за центрове за компетентности и за върхови постижения. Срокът за подготовка на проектите бе удължен от 3 на 5 месеца, но въпреки това са постъпили оплаквания от научни екипи, че времето е кратко. „Нямаме законово основание да удължаваме срока. Това може да се случи единствено ако не постъпят достатъчно проектни предложения“, категоричен е зам.-министърът. Едната операция ще финансира с 200 млн. лв. изграждането на 4 центъра за върхови постижения, а по другата 150 млн. лв. ще бъдат вложени в центрове за компетентност. Това са единствените схеми в страната, по които кандидатите представят проекта си и на български, и на английски език. „В правилата за кандидатстване е разписано, че преводът на проекта трябва да бъде на заклет преводач. Заради предложения на учени премахнахме това условие, тъй като проектите съдържат много специфична терминология, а освен това такъв превод натоварва много бюджета на консорциума. Това е единствената промяна в правилата на кандидатстване, която сме правили“, подчерта зам.-министър Киряков. Условието за предаване на проекта на два езика идва от това, че оценителите ще бъдат международни. Комисията за подбор на оценители измежду 4-те подадени проекта на фирми и консорциуми работи усилено, за да може оценяването да започне без забавяне.

Четете повече в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale