Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 3, 2017

Под замръзналата шапка на Пирин

Високопланинските изследвания носят на д-р Ахинора Балтакова наградата „За жените в науката“.

„От пет години се занимавам с проучвания на геоморфоложките процеси във високите части на Пирин. Основната цел е да се проучи връзката между замръзването на почвата и активирането на опасни процеси, като свлачища и срутвания. За жалост, все още имаме много малко данни за планинските територии на България, а изследванията в тази област са от голямо значение. Те са свързани с проблеми като глобалното затопляне и екологичното равновесие.“ Това споделя пред „Аз-буки“ д-р Ахинора Балтакова – една от носителките на наградата „За жените в науката“ за 2016 г. Тя е главен асистент в катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ към Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
По климатичните проучвания на Пирин работи екип от различни специалисти от Катедрата – климатолози, хидролози и геоморфолози. Активно се включват и докторанти. „Избрахме Пирин, защото тя е една от най-високите планини у нас и на Балканите. Въпреки че е разположена на юг, условията се доближават до тези в Северна Европа и Скандинавския полуостров. Със сензорите, които сме инсталирали, можем да съберем данни за температурата на почвата и въздуха в различни високопланински точки“, пояснява д-р Балтакова.

Четете повече в бр. 3, 19 – 25 януари 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale