Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 5, 2017

Учим и живеем заедно

Средно училище „Черноризец Храбър“ е единственото на територията на община Велики Преслав с непрофилирана подготовка. В него учат деца от І до ХІІ клас.

Прочети още

Бъдещите майстори в кухнята

Пълна паралелка с професия „Готвач“ в дуална форма на обучение започва от тази учебна година в Гимназията по облекло и хранене „Райна Княгиня“ в Стара Загора.

Прочети още

Пловдив въвежда системата „Монтесори“

Над 2,3 милиона лева ще инвестира община Пловдив в новата си програма за образование, която ще се реализира от 2017 до 2019 г.

Прочети още

Да пренесеш късче от Родопите

Как всеки, посетил прекрасните Родопи, може да отнесе със себе си не само красиви спомени и снимки, но и късче от природата на планината?

Прочети още

За здравословния санитарен минимум в образованието

„Тази година държавният план-прием в област Силистра обхваща 1468 ученици – 900 в първия единен прием след завършено основно образование в VІІ клас и 568 деца в последния прием след VІІІ клас.

Прочети още

Патентните познания са задължителни за инженера

26-ият носител на наградата „Еврика“ – „Млад изобретател“, е Светослав Стоев. Както в. „Аз-буки“ писа, той е част от талантливото младо поколение на Техническия университет в София.

Прочети още

Науката – в дневния ред на университетите

„Науката е възможност за развитие на университетите и за привличане на средства. Затова трябва да влезе в актуалния дневен ред на висшите училища.“

Прочети още

Екологични терминатори

С какво са опасни червенобузите костенурки, нутриите и рибката, наречена китайски поспаланко?

Прочети още

София създава Фонд за стартиращи фирми

Проектът за създаване на Фонд за стартиращи компании, които работят на територията на София, е на финала си и до два месеца се очаква да бъде внесен докладът за неговото създаване в Столичния общински съвет.

Прочети още

Повтаряемост или повторяемост?

Има думи, за които се чудим коя форма е правилна.

Прочети ощеwhere bg

epale