Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 11, 2017

Още 9 млн. лв. за 11 национални програми

Две от тях са нови, в други има нови модули, съобщават от МОН.

Прочети още

Шансът да бъдеш грамотен

Обучението на възрастни влияе благоприятно пазара на труда. В СУ "Отец Паисий" в Самоков от пет години обучават неграмотни и слабограмотни възрастни, съобщава директорът Лиляна Минкова

Прочети още

Учителите също учат

Технологична карта онагледява квалификацията на педагогическия екип. 

Прочети още

Там, където получаваш занаят

Столичното 94. СУ е средище за образование, наука и социален живот.

Прочети още

За да не се тича след събитията

Отрасловият съвет дискутира промени в стандарта за приобщаващото образование. 

Прочети още

С 8 на сто намалява приемът на студенти

Мярката засяга професионални направления с изключително ниска реализация на младите специалисти. 

Прочети още

Училище и традиции, или просто „Тук е България“

За първото българско школо в Милано разказва неговият директор Гергана Христова. 

Прочети още

Как се получава газ от растителни отпадъци

За иновациите в науката и приложението им разказва проф. Венко Бешков.

Прочети още

Перспективи пред Фонда за наука

Управлението му може да премине към нова независима агенция.

Прочети още

Правила при официална кореспонденция. I част.

При официална кореспонденция често се обръщаме към лицето, заемащо съответната длъжност, без да пишем личното му име: До Директора на…, Уважаеми г-н Председател и т.н.

Прочети ощеwhere bg

epale