Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 16, 2017

Повече програми и повече пари

Министерският съвет одобри 11 национални програми за развитие на образованието през 2017 г. 

Чрез тях се осигурява допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. През 2017 г. за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 59 500 000 лева при 50 394 000 лв. през 2016 г. Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 30 717 000 лв.), „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4 400 000 лв. ), „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2 983 500 лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (4 700 000 лв.), „Без свободен час “ (2,5 млн. лв.), „Квалификация“ (600 000 лв.)“, „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ (1 500 000 лв.), „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (10 230 000 лв.). „Развитие на системата на предучилищното образование“ (400 000 лв.) и „Обучение за ИТ кариера“ (270 000 лв.).
За първи път се финансира национална програма за предучилищното образование. Тя ще обхване 130 детски градини и училища с подготвителни групи, 1600 деца и 1600 родители. Нова е и програмата „Обучение за ИТ кариера“. Разширява се и обхватът на национална програма „Без свободен час“. В нея ще бъдат включени и училища, и детски градини, финансирането е увеличено с половин милион лева. Предвижда се осигуряване на не по-малко от 32 000 заместващи педагогически специалисти. Бюджетът на програма „Оптимизация на училищната мрежа“ е увеличен с близо 6 милиона лева.
Общият бюджет на програма „Информационни и комуникационни технологии“ е с 3 милиона лева повече, отколкото през 2016 г. Парите ще се използват за нови технологии и иновативни методи на обучение в 700 училища и детски градини. В поне 100 училища ще се осигурят интернет връзка и достъп до облачни образователни услуги.


Четете повече в бр. 16, 20 - 26 април 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale