Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 16, 2017

Крайно време е да поощрим качествените научни изследвания и техните автори

Това смята чл.-кор. Константин Хаджииванов, зам.-председател на БАН. 

Той коментира още, че за първи път проектът на Стратегия за развитие на научните изследвания е подготвен с широкото участие на научната общност.
"В момента у нас съотношението между проектното и институционалното финансиране е ненормално високо в полза на първото. Да, проектното финансиране трябва да се повишава, но не и за сметка на институционалното. Затова в Стратегията е разписано, че за да съществува институцията и тя да осъществява основните си функции, институционалното финансиране трябва да бъде над санитарния минимум. А отгоре да се надгражда с проектно и програмно финансиране", отбелязва още той.
По думите на чл.-кор. Хаджииванов разписаният в Стратегията комплекс от мерки трябва да се изпълнява в неговата цялост, за да се постигне успех. "Например, ако изпълняваме на 100% предвиденото програмно или институционално финансиране, но не се обърне внимание на човешкия фактор, резултат няма да има", аргументира се той. И допълва, че друг основен принцип, залегнал в проекта на Стратегия, е балансът в човешкия потенциал - по възраст, пол, видове науки, както и по региони. В бъдеще ще се търси развитие на научни институти и научни изследвания и по региони. Според зам.-председателя на БАН е необходимо да се спре с деленето на учените - от БАН, от ССА, от университетите, както и да се намери баланс между фундаментални или приложни научни изследвания.
"За мен ученият е човек, който дава научна продукция. Трябва да се тръгне от преоценка на научните степени и заеманите академични длъжности, като се въведат минимални национални критерии по научни области", категоричен е още чл.-кор. Хаджииванов.

 

Четете повече в бр. 16, 20 - 26 април 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale