Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 22, 2017

Само кратък определителен член при прозвища и прякори

На правилото за употреба на пълен и кратък член при имената от мъжки род не се подчиняват няколко случая.

Прочети още

Учениците не са чували за Рейтинговата система

Липсват надеждни системи за проследяване на миграцията на завършилите висше образование, алармира Сметната палата.  

Прочети още

Шампионите по техническо чертане

Челни позиции в националните олимпиади по техническо чертане, химия и английски език заемат учениците от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ – Разград.

Прочети още

Великолепният триъгълник

Тази година Гимназията с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ празнува 45 години от своето създаване. 

Прочети още

Урок по толерантност за родители

От 15 години в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Иваново, област Хасково, има кът, в който са изложени националните символи – гербът, знамето, химнът, а до тях в остъклен и осветен шкаф се намира и училищното знаме.

Прочети още

БАН с нова 3D лаборатория

С нова лаборатория за дигитално производство разполага Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика – БАН. 

Прочети още

Родният "Феникс" е трети в Европа

Екипът на Техническия университет – София, зае трето място в Европа в своята категория за градски автомобили, задвижвани от водородна горивна клетка, по време на „Shell Eco-marathon 2017“. 

Прочети още

Науката създава работни места

Увеличаване на частното финансиране за иновации и мерки за подобряване на условията за привличане на частни капитали в наука – около тази идея се обединиха ресорните министри на ЕС на заседание на Съвета по конкурентоспособност. 

Прочети още

Сатирата гостува в Париж

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ представи в две поредни постановки пиесата „Името“ в Париж. 

Прочети още

Програмирането е трудно, но красиво

България е инициатор на европейска младежка олимпиада по информатика. 

Прочети ощеwhere bg

epale