Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 30, 2017

„Музейно училище“ в Габрово

Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието – Габрово, започват партньорска инициатива за създаване на Национална платформа и център „Музейно училище“ в НМО – Габрово, ориентирани към добрите музейно-педагогически практики.

Прочети още

Медали от Рио

И четиримата ни състезатели се прибират с медали от Международната олимпиада по математика.

Прочети още

Дa докоснеш професията

Как професионалните гимназии да убедят деца и родители, че си струва да продължиш образованието си в тях и да получиш занаят? 

Прочети още

Където всеки е различен

„Онова, което привлича децата и учителите в нашето училище, е атмосферата на взаимопомощ, възможността всеки да изрази и защити позицията си свободно, да прояви креативност, да бъде различен. 

Прочети още

Държавна и местна власт - заедно за образованието на децата

В края на месеца изтича първият срок, определен в Междуинституционалния механизъм за обхващане и задържане на децата в училище, който беше приет от Министерския съвет на 5 юли. 

Прочети още

Неолитна Слатина крие още изненади

Раннонеолитното селище в столичния квартал „Слатина“ е съществувало през първата половина на VІ хилядолетие пр. Хр. на площ около 300 дка, но не едновременно – т.е. жилищата по тази територия са се местили. 

Прочети още

Чистото небе над Рожен

Знаете ли, че Европа няма на своя територия общоевропейска обсерватория за космически изследвания и наблюдения. 

Прочети още

Иновативни комплекси в ТУ – София

Създаване на компютризирани работни места, свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства и системи за презентиране на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникационни и роботизирани комплекси. 

Прочети още

Как да избереш университет

„Рейтинговата система на висшите училища в България е най-добрият инструмент за рационален избор на университет. 

Прочети още

Издателът на букваря

Ако в заглавието откривате грешка, даже не една, а две, сте прави. 

Прочети ощеwhere bg

epale