Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 30, 2017

Иновативни комплекси в ТУ – София

Създаване на компютризирани работни места, свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства и системи за презентиране на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникационни и роботизирани комплекси. 

Това са част от иновациите, които ще направят още по-качествен учебния порцес в Техническия университет – София. Изграждането им е предвидено в проект за подобряване на образователната инфраструктура във висшето училище, засягащ приоритетните професионални направления „Комуникационна и компютърна техника“ и „Общо инженерство“. В тях се обучават над 3700 студенти. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. Началото на дейностите по проекта ще бъде дадено на 27 юли, като се предвижда цялостно обновяване на учебните блокове 3 и 1. За реновацията са предвидени общо 3,5 млн. лв., от които 2,975 млн. лв. са европейско финансиране.

 

Четете повече в бр. 30, 27 юли – 2 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale