Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 31, 2017

Знанието е ценност, а оценката – следствие

Изменения и допълнения на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, на Наредба № 8 за информацията и документацията за системата на предучилищното и училищното образование, и на Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (и трите приети през 2016 г. – б.а.) предлага Министерството на образованието и науката. 

Проектите на документите са качени на страницата на МОН за обсъждане както от специалисти, учители, директори, така и от всички заинтересовани от качеството на образование в българското училище.
„Промените са продиктувани от опита, който системата натрупа през изминалата учебна година. Той показва, че се налагат някои изменения и допълнения в трите образователни стандарта – коментира заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. – И в трите документа предлаганите промени са в посока улесняване и облекчаване труда на учители и директори и са следствие от мониторинга върху това как работи нормативната уредба, проведен през изминалата учебна година. Няма нищо страшно, ако една наредба бъде променена и допълнена, ако това е в полза на качеството на образованието и за оптимизиране на работата на учители и директори.“


Четете повече в бр. 31, 3 – 9 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

epale