Login
 

Министерство на образованието и науката

 

Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"


 

Брой 31, 2017

Ще спре ли „изтичането на мозъци“

„Не само използвам всички мозъци, които имам, но и всички, които мога да взема назаем“, казва навремето американският президент Удроу Уилсън. 

В публикация за образователната платформа „Евридика“ Ларс Якобсен и Дейвид Крозиер подчертават, че една от основните свободи в ЕС е свободата на движение. От европейска гледна точка, фактът, че хората могат безпрепятствено да учат и работят зад граница, обикновено се счита за нещо полезено. Но дали резултатите от тази свобода са положителни за всички?
Много граждани на ЕС упражняват правото си да бъдат мобилни. На 1 януари 2015 г. според „Евростат“ 18,5 млн. души са родени в държава членка на ЕС, различна от тази, в която са пребивавали. Германия (4 милиона), Великобритания (3,1 милиона) и Франция (2,2 милиона) са приели най-много мигранти от ЕС, а Полша (0,2 милиона), Румъния (0,1 милион) и България (0,04 милиона) – най-малко.

 

Четете повече в бр. 31, 3 – 9 август 2017 г.


Уважаеми читатели, поради големия интерес към в. „Аз Буки“ 
ви предоставяме възможност да закупите неговите броеве и от следните места: 

СОФИЯ
Павилионите на РЕП на Централна автогара и на Централна жп гара;
Национален природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” 1 (работно време: понеделник — неделя от 10,00 до 18,00 ч.); 


ПЛОВДИВ
Основно училище “Алеко Константинов” (библиотеката), ул. “Божидар Здравков” 3а, тел.: 032/62 56 73, 0887 073 478; 
ПУ „Паисий Хилендарски“, Ректората, Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24; 


БЛАГОЕВГРАД
Университетска книжарница, ЮЗУ „Неофит Рилски”, ул. „Иван Михайлов” 66, тел.: 073/588 540; 0894 426 038.where bg

TUbg

Erih bg

epale